برگزاری کنفرانس به صورت غیرحضوری

قابل توجه شرکت کنندگان دوره قبلی (۱۵ اسفند ۹۸)

بسته های کنفرانس شامل گواهی پذیرش و سی دی مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۷ اسفند به ادرس نویسندگان پست گردید.