برگزاری کنفرانس به صورت غیرحضوری

قابل توجه شرکت کنندگان دوره قبلی (۳۰ مرداد ماه ۹۹)

بسته های کنفرانس شامل گواهی پذیرش و سی دی مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲ شهریور به ادرس نویسندگان پست گردید.