محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.