محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل در روز ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸ خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

  • ارسال شده توسط :
    دبیرخانه
  • تعداد بازدید :
عنوان نمایشی